Bijles voor het basis onderwijs

Heeft uw kind problemen met rekenen, spelling en woordenschat? Als ervaren leerkracht bied ik begeleiding aan leerlingen met leerproblemen en/of schoolachterstanden. Dit kan helpen om de leerlingen op het gewenste niveau te krijgen, waardoor ze beter mee kunnen komen in de klas.

De bijles die ik geef concentreert zich op specifieke leerproblemen van uw kind. Daarnaast help ik met het geven van huiswerkbegeleiding, het voorbereiden van proefwerken en het maken van werkstukken of andere opdrachten. Door mijn opleiding als remedial teacher ben ik op de hoogte van het werken met de nieuwste leermethodes. Door de jaren heen heb ik veel materiaal verzameld wat ik kan gebruiken bij het lesgeven.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We bespreken dan hoe we het leerprobleem kunnen aanpakken, eventueel in overleg met de groepsleerkracht.

eeft uw kind problemen met rekenen, spelling en woordenschat? Als ervaren leerkracht bied ik begeleiding voor leerlingen met leerproblemen en/of achterstanden. Dit helpt om de leerlingen op het juiste niveau te krijgen, waardoor ze weer makkelijker aanhaken op school.

De bijles die ik geef concentreert zich specifiek op geïdentificeerde probleem gebieden van de betreffende leerling. Daarnaast help ik met het voorbereiden van proefwerken en het maken van werkstukken of andere opdrachten.

Door mijn opleiding als remedial teacher ben ik op de hoogte van het werken met de nieuwste leermethodes. Door de jaren heen heb ik veel materiaal verzameld dat ik kan gebruiken bij het lesgeven.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We bespreken dan hoe we het leerprobleem kunnen aanpakken, eventueel in overleg met de groepsleerkracht.